„Edukacja na temat zdrowia psychicznego"

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. zo.o. w okresie od października do grudnia 2018 roku  realizowała projekt pt. „Edukacja na temat zdrowia psychicznego - kształtowanie odpowiednich postaw i przekonań  wspierających zdrowie psychiczne wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego” .

Część spotkań realizowana była na terenie Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Jest to miejsce sprzyjające wyciszeniu i relaksowi.

Zadanie obejmowało  organizację i przeprowadzenie edukacji w zakresie zdrowia  dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego.  Uczestnicy  poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ochrony zdrowia rozumianego jako dobrostan emocjonalny, mentalny i duchowny.

 

https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/46353019_722352531462284_1386073052650930176_n.png?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=21e67479b11975d730eb3ba474c1d5e4&oe=5CD418E1

 

W ramach spotkań  przeprowadzono indywidualne sesje coachingowe dotyczące zdrowia (redefinicja, odzyskanie i utrzymanie). Omawiano różne poziomy zarządzania zdrowiem. Dużo miejsca poświęcono analizie zagadnienia miejsca zdrowia w hierarchii wartości uczestników spotkania.

Uczestnicy spotkania podczas indywidualnych sesji coachingowych określili następujące obszary dotyczące zdrowia psychicznego:

  • rozumienie i poznawanie indywidualnych zależności pomiędzy jakością myślenia a kondycja ciała,
  • rozpoznawanie  strategii generowania w ciele określonych symptomów w celu rozwiązania trudnej sytuacji,
  •  zdrowie jako metafora.

Uczestnicy spotkań określili następujące obszary: zarządzania swoim zdrowiem:

  • aspekt fizyczny ( środowisko zewnętrzne a komfort, sen, odżywanie, oddychanie, ruch),
  • aspekt emocji (obserwowanie emocji, nazywanie emocji, strategie zarządzania emocjami),
  • aspekt intelektualny (języki myślenie sprzyjające zdrowiu).

 

https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49948019_308683023100973_1309632719365341184_n.png?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=6ac090f22970d6591bc5ef1acbd74145&oe=5C9487B7

Sesje realizowane były w oparciu o podejście  skoncentrowane na rozwiązaniu. 

Zadanie współfinansowane było ze środków Powiatu Pszczyńskiego.