Jaką historię kryje w sobie XIX wieczny Młyn Wodny z Bojszów?

Od 27 grudnia zapraszamy do skansenu – Zagrody Wsi Pszczyńskiej na wystawę pt. „Jaką historię
kryje w sobie XIX wieczny Młyn Wodny z Bojszów?”
Została na niej przedstawiona dokumentacja fotograficzna Młyna Wodnego z Bojszów, w skład
której wchodzą: dokumentacja projektowa, techniczna, schematy konstrukcji wodnej młyna,
schematy elementów przeznaczonych do przemiału zboża, rysunki, opisy oraz korespondencja
urzędowa obejmująca różnego rodzaju pozwolenia budowlane i nie tylko.
W przedstawionej dokumentacji znajdują się także informacje dotyczące mieszkańców młyna, ich
historie z życia czy świadectwa ukończenia szkół.
Materiały zaprezentowane są na wielkoformatowych zdjęciach. Kryją w sobie największe
tajemnice tego obiektu, zarówno te techniczne, bez których nie mielibyśmy dzisiaj czego
podziwiać i zwiedzać, jak również te rodzinne, ciepłe, które pozwolą przenieść się zwiedzającym
do dawnego świata naszych przodków, do życia młynarzy sprzed lat.
Ekspozycja znajduje się w budynku XIX wiecznego młyna oraz w pogodne dni na zewnątrz
obiektu.