Stodółka biedniacka z Kobielic czynna dla zwiedzających

Zakończyły się prace konserwatorskie stodółki biedniackiej z Kobielic. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej pozyskała środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na impregnację  budynku z 1811 roku.

Zabezpieczenie obiektu substancjami ochrony drewna ma, mu przywrócić pierwotny wygląd i zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, zwłaszcza atmosferycznych i biologicznych. Stodółka biedniacka z Kobielic znowu dostępna dla zwiedzających. Zapraszamy!