„Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej tradycji i kultury”

     Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej to ważne miejsce na mapie turystycznej Pszczyny i Górnego Śląska. Gromadzenie i prezentacja zbiorów z zakresu historii ziemi pszczyńskiej, kultury materialnej i niematerialnej regionu, to najważniejsza część naszej działalności. Trzon skansenu stanowią obiekty drewniane, które wymagają szczególnej troski. Mając na uwadze wartość historyczną i etnograficzną budynków, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej aplikuje o środki na konserwację tychże obiektów.

     W 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy na realizację projektu : ”Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej tradycji i kultury”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim miastem Pascov. Całkowite wydatki kwalifikowalne dla całego mikroprojektu wynoszą: 35 285,21 EUR, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pokrywa 29 992,42 EUR, środki z budżetu Państwa to kwota: 1 764,26 EUR, a wkład własny wynosi: 3 528,53 EUR.

     W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie pokrycia dachowego zabytkowej osiemnastowiecznej stodoły z Kryr, która jest jednym z cenniejszych naszych obiektów. Jest to przykład budowli wielobocznej, typowej dla ziemi pszczyńskiej. Tego typu stodoły należały do bardziej majętnych gospodarzy. Ma archaiczną konstrukcję wieńcową, a dach oparty jest na poziomej belce wspartej dwoma pionowymi słupami (tzw. sochy), dzięki czemu nie obciąża ścian stodoły. Ściany boczne postawione są skośnie do ścian frontowych i składają się z trzech przęseł.

     Projekt zakłada także wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego stodoły, dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność zabytkowego obiektu. Ponadto pracom konserwatorskim zostanie poddany karawan pogrzebowy, wyjątkowy, rzadko spotykany eksponat, który prezentowany jest na stałej wystawie pojazdów konnych w stodole ośmiobocznej.

     Ważnym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń partnerów projektu, Polski i Czech, w zakresie konserwacji zabytkowych obiektów drewnianych, która zaplanowana jest podczas jesiennej konferencji pod tym samym tytułem. Przygotowana zostanie także fotograficzna wystawa czasowa we wnętrzach stodoły pt. „ Historia zabytkowej XVIII wiecznej stodoły”, przedstawiająca archiwalne zdjęcia obiektu.

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2022 r.