W skansenie rozpoczęły się prace konserwatorskie stodoły ośmiobocznej z Kryr

W skansenie rozpoczęły się prace konserwatorskie stodoły ośmiobocznej z Kryr .

W 2022 roku Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, na realizację projektu : ”Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej tradycji i kultury”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim miastem Pascov. Całkowite wydatki kwalifikowalne dla całego mikroprojektu wynoszą: 35 285,21 EUR, 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie pokrycia dachowego zabytkowej osiemnastowiecznej stodoły z Kryr, która jest jednym z cenniejszych naszych obiektów. 

Projekt zakłada także wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego stodoły, dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność zabytkowego obiektu. Ponadto pracom konserwatorskim poddany został karawan pogrzebowy, wyjątkowy, rzadko spotykany eksponat, który prezentowany jest na stałej wystawie pojazdów konnych w stodole ośmiobocznej.

Ważnym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń partnerów projektu, Polski i Czech, w zakresie konserwacji zabytkowych obiektów drewnianych, która zaplanowana jest podczas jesiennej konferencji pod tym samym tytułem. Przygotowana zostanie także fotograficzna wystawa czasowa we wnętrzach stodoły pt. „ Historia zabytkowej XVIII wiecznej stodoły”, przedstawiająca archiwalne zdjęcia obiektu.

Ze względów bezpieczeństwa budynek na czas prowadzonych prac konserwatorskich został wyłączony ze zwiedzania.