Pogodejmy po naszymu

Pogodejmy po naszymu w pszczyńskim skansenie

Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej to miejsce nawiązujące do kultury i tradycji
naszych przodków. Tu można dowiedzieć się, jak dawniej wyglądało życie na śląskiej
wsi. Prócz opieki nad zabytkami, skansen jako miejsce kulturotwórcze jest otwarte dla
ludzi.
W ramach obiektu prowadzona jest działalność w zakresie popularyzacji
i promocji kultury regionalnej. W skansenie prowadzone są wieloaspektowe zajęcia
warsztatowe, lekcje muzealne oraz wydarzenia o tematyce etnograficznej związanej
m.in. z dawnym gospodarstwem wiejskim, z pracami domowymi, rzemiosłem,
tradycyjną sztuką, ze zwyczajami i obrzędowością ludową.
Od czerwca w ofercie skansenowskiej pojawią się wydarzenia, warsztaty oraz
lekcje muzealne, których tematem przewodnim będzie gwara śląska. Już 6 czerwca
o godz. 18.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Pogodejmy po naszymu przy
bonkawie”. W skansenowskiej altanie czekać będzie nie tylko bonkawa i babówka,
ale także prelekcja na temat gwary i dialektu, występy artystyczne po śląsku, słowna
zabawa gwarowa, gość specjalny, który opowie o Utopku czy też śląski quiz.
Spotkania odbywać się będą cyklicznie, wstęp wolny. Każde ze spotkań będzie
miało temat przewodni, zapraszani będą ciekawi goście oraz zaplanowane są zabawy
z gwarą. Serdecznie zapraszamy wszystkich Pszczynioków małych i dużych oraz osoby
zainteresowane tematem gwary śląskiej. Organizatorem spotkań jest Stowarzyszenie
„Po naszymu” i Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.