Zastřešená brána z 19. století

Pochází zpřed neexistujícího již dřevěného kostela v Golasowicích, který zcela shořel v polovině 70. let minulého století. Brána vedla na hřbitov u kostela, jako jediná se zachovala z požáru. Na vnitřní straně je vyryt nápis „Opravu kostela provedli 1938 Konieczného LXKM tesaři“.

Příklad sloupové konstrukce s rozměry 2,90 x 2,90 m. Stanová střecha pokrytá šindelem.

Objekt je zapsán do evidence památek Slezského vojvodství.