Stodola z Kryr z 18. století

Velká, osmihranná budova s rozměry 21 m x 9,30 m. Příklad vícehranné budovy, typické pro pszczyńské území. Stodoly tohoto typu patřily majetnějším hospodářům. Má archaickou roubenou konstrukci, trámy jsou v nárožích spojovány na rybinu (nevyžadují dodatečné zámky). Střecha se opírá o trám (tzv. „slémě“) podepřený dvěma svislými sloupy s rozvidleným horním koncem (tzv. „sochami“), díky čemuž nezatěžuje stěny stodoly. Boční stěny jsou postaveny šikmo k čelním stěnám a skládají se ze tří pilířů.

Vnitřek stodoly je členěn na středový mlat a dvě perny určené pro uskladnění obilí. Dovnitř vedou dvoje dvoukřídlá průjezdová vrata, přičemž nad jedněmi z nich, vjezdovými, se nachází tzv. „żorowie“ čili zvedaná část střechy, umožňující vjezd vozu s obilím nebo senem. Perny jsou odděleny od mlatu nízkými příčkami ze dvou trámů a prostor mezi nimi je vyplněn svislými fošnami s mezerami pro procházení. Uvnitř stojí za to si prohlédnout krásnou střešní vazbu a také četné koňské povozy.

Objekt je zapsán do evidence památek Slezského vojvodství.