Stodůlka z Kobielic z roku 1811

Jako obdélníková stavba patřila k méně používanému typu zástavby na pszczyńském území – častěji se vyskytovaly vícehranné objekty. Budova z roku 1811 byla postavena na rohových valounech. Valbová střecha je příkladem roubené konstrukce s hambalky. Dovnitř vedou dvoje nízká dvoukřídlá vrata, nad jedněmi z nich je část stříšky pohyblivá – usnadňovala vjezd vozu se senem nebo obilím. Vnitřek stodoly je členěn na středový mlat a dvě perny, oddělené od mlatu přepážkami z fošen. Stodola zcela určitě patřila chudému sedlákovi, o čemž svědčí její malá plocha, proto k ní přilnul název „bídnická“.

Expozice uvnitř navazuje na téma „obilí – mouka – chléb“, nachází se zde několik fukarů pro čištění obilí, mlecí kameny, stoupa, necky na chléb, síta na prosévání zrna a spižírna.