Chałupa mieszkalna z Grzawy z 1831 roku

Budynek mieszkalny z Grzawy z roku 1831, na rzucie prostokąta, szerokofrontowy o wymiarach 12,40 m x 6,60 m. Przykład konstrukcji wieńcowej na fundamencie z łamanego kamienia. Obiekt dwutraktowy z sienią na przestrzał. W centralnej części znajduje się urządzenie ogniowe, na które składa się wędzok, piekarok i nalepa z paleniskiem w dużej izbie. Przewody kominowe łączą się w jeden przewód nad sienią tworząc półkoliste sklepienie. Chałupa przykryta jest dachem dwuspadowym z przydaszkami w ścianach szczytowych deskowanych na "jodełkę".

Po jednej stronie sieni znajdują się dwie izby mieszkalne: sypialnia i izba wymowników, po drugiej duża izba paradna i komórka, która służyła za spiżarnię. Organizując wnętrza obiektu starano się wiernie odtworzyć układy poszczególnych izb wzorując się na kilku zachowanych jeszcze dawnych wnętrzach w regionie oraz na wybranych opisach i dokumentacjach fotograficznych.

Obiekt wpisany w dniu 15 lipca 1976 r. do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem: A-1219/76.