Prace konserwatorskie w Skansenie - fumigacja

FUMIGACJA W PSZCZYŃSKIM SKANSENIE

W trosce o zabytkowe chałupy w pszczyńskim skansenie Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zdecydowała o przeprowadzeniu fumigacji, czyli zagazowaniu trzech budynków przy użyciu odpowiednich chemikaliów. Główną zaletą tej metody zwalczania szkodników drewna jest wysoka skuteczność.

Zabieg polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem do szczelnie opakowanego budynku fumigantów, które z jednej strony z powodzeniem likwidują insekty drewna, z drugiej nie wyrządzają szkód odkażanemu materiałowi.

W pierwszej kolejności fumigację przechodzą trzy budynki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków: chałupa mieszkalna z Grzawej, masztalnia z Wisły Wielkiej i stodoła ośmioboczna z Kryr. Najczęściej tego typu prace dotyczą wnętrz, jednak w tym przypadku działaniu środków chemicznych poddano zarówno ich środek, jaki część zewnętrzną. Stąd też dokładnie okryto je folią.

Po zakończeniu gazowania chałupy muszą zostać wyłączone na co najmniej dwa tygodnie ze zwiedzania. Po dokonaniu kontrolnych pomiarów stężenia substancji owadobójczych, zapadnie decyzja o ponownym udostępnieniu ich turystom.

Prezes ARiPZP Jacek Patyk zapowiada, że spółka dołoży wszelkich starań, aby zabieg fumigacji przeszły wszystkie budynki w skansenie.

Koszt usługi wynosi 31 000 zł. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na fumigację przeznaczył dotację w wysokości 20 000 zł, resztę dołożyła gmina Pszczyna i ARiPZP.

 

Na czas prowadzonych prac konserwatorskich ceny biletów do skansenu uległy zmianie:

Bilet normalny: 5 zł

Bilet ulgowy: 4 zł