Bezpłatne lekcje historii w skansenie

Zapraszamy przedszkolaków oraz i uczniów szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych lekcjach historii pt.: „Wehikuł czasu – poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe".

Lekcje dotyczą tradycji regionalnych oraz materialnych i niematerialnych śladów kultury ludowej ziemi pszczyńskiej. 

Lekcje będą odbywać się do końca listopada i przeznaczone są dla:

-przedszkoli

-klas I – III

-klas IV – VI

Serdecznie zapraszamy!