Prace konserwatorskie w Skansenie

Drewnojadom po raz kolejny powiedzieliśmy NIE!

- czyli kolejny etap fumigacji zakończony sukcesem

 

W trosce o zabytkowe chałupy w pszczyńskim skansenie Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zdecydowała o przeprowadzeniu kolejnego etapu prac konserwatorskich, polegających na zastosowaniu fumigacji oraz metody natryskowej, których celem było wyeliminowanie gnieżdżących się w drewnianych elementach drewnojadów – spuszczeli i kołatków. Podczas tego etapu zabiegom zostały poddane następujące budynki: Spichlerz z Rudołtowic, Kuźnia z Goczałkowic oraz Wiata nieistniejącego Kościoła w Golasowicach. Prace konserwatorskie zostały zakończone sukcesem. Wszystkie budynki można ponownie zwiedzać i podziwiać. W dniu 12.11.2019 odbył się odbiór w/w robót z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Przedstawicieli Powiatu Pszczyńskiego. Koszt zrealizowanych w ramach bieżącego etapu prac wynosi 15 187 zł. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczył na ich wykonanie dotację w wysokości 10 187 zł. Kwota w wysokości 5000 zł została dofinansowana przez Powiat Pszczyński.

Na dzień dzisiejszy zabiegom polegającym na eliminacji insektów drewna zostały poddane już wszystkie budynki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, zlokalizowane w pszczyńskim skansenie, tj. Chałupa mieszkalna z Grzawej, Masztalnia z Wisły Wielkiej, Stodoła ośmioboczna z Kryr, Spichlerz z Rudołtowic, Kuźnia z Goczałkowic oraz Wiata nieistniejącego Kościoła w Golasowicach.

Mając na uwadze ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego drzemiącego w tych niezwykle klimatycznych chałupach informujemy, iż w najbliższym czasie planujemy przystąpić do kolejnych zabiegów konserwatorskich pozwalających na utrzymanie konstrukcji budynków w odpowiedniej kondycji, co pozwoli ludziom na ich podziwianie przez długie lata.

 

Z tradycji czerpiemy siłę…do dalszego działania.

ARiPZP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA I UDZIAŁU W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH W SKANSENIE I INNYCH OBIEKTACH PROWADZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ!