Trzech Króli

6 stycznia w święto Trzech Króli skansen „Zagrody Wsi Pszczyńskiej” czynny jest 9:00 - 16:00. Specjalny bilet zimowy do końca stycznia wynosi 4 zł/os.

Ze świętem Trzech Króli związane są różne zwyczaje i wierzenia ludowe. W książce „Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku” * Jerzy Pośpiech wspomina, że uroczystości związane z tym świętem zaczynają się już w wigilię święta, tj. 5 stycznia, od święcenia wody i kredy. Lud na Górnym Śląsku do dzisiaj używa święconej wody, zazwyczaj służy do przeżegnywania siebie i innych osób oraz rzeczy i zwierząt domowych, aby wszędzie dobrze się działo, a Pan Bóg zachował od nieszczęścia. Tego dnia święcono także suszone zioła, którymi okadzano mieszkania. Po mszy w kościele święci się także złoto, kadzidło i mirrę. Poświęconym zlotem dotykano chorych części ciała w razie potrzeby, aby rychło uzyskać zdrowie. Kadzidło i mirrę stosowano najczęściej do kadzenia chorych albo wykadzania mieszkań po przebytej ciężkiej zaraźliwej chorobie. Istotnym elementem tego święta jest także kreda, która była stosowana w czasie kolędy do oznaczania mieszkań. Po powrocie z uroczystości kościelnych w święto Trzech Króli robiono krzyżyki święconą kredą „aby zły duch, abo jaki nieprzyjaciel nie mógł się wcisnąć do domu”. Obecnie jednak zmniejsza się liczba zwyczajów tradycyjnie obchodzonych w święto Trzech Króli.

* Pośpiech J., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, wyd. Instytut Śląski w Opolu, Opole 1987