Prace konserwatorskie stodółki biedniackiej z Kobielic

W skansenie trwają prace konserwatorskie stodółki biedniackiej z Kobielic. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej pozyskała środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na impregnację budynku z 1811 roku.

Zabezpieczenie obiektu substancjami ochrony drewna ma, mu przywrócić pierwotny wygląd i zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, zwłaszcza atmosferycznych i biologicznych.

Ze względów bezpieczeństwa budynek na czas prowadzonych prac konserwatorskich został wyłączony ze zwiedzania. Planowany termin zakończenia remontu to koniec października. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 34 911,36 zł netto, co stanowi 100% wartości projektu.

Właścicielem tej niewielkiej rozmiarami stodółki był Paweł Hess. Zgromadzono w niej m.in. kilka wialni do czyszczenia zboża, żarna, sitka do przesiewania ziarna, skrzynię do przechowywania zboża, cepy, grabie i niecki do wyrabiania chleba.

Niezwykle ciekawy jest prostokątny kształt stodoły, przypuszczalnie zapożyczony z Małopolski. W regionie pszczyńskim dominowały bowiem obiekty wieloboczne. Na jednej ze ścian przegrody sąsieka widnieje wyciosana data budowy - 1811 rok. Do skansenu obiekt przeniesiono w roku 1978.

Zagroda Wsi Pszczyńskiej to wyjątkowe miejsce na mapie turystycznej Górnego Śląska. Warto przypomnieć, że na blisko dwóch hektarach zgromadzono kilkanaście obiektów architektury drewnianej, które są ostatnim świadectwem tradycyjnej zabudowy wiejskiej. O znaczeniu historycznym i turystycznym skansenu świadczy fakt wpisania go do Szlaku Architektury Drewnianej opracowanego przez Urząd Marszałkowski, który to szlak łączy najcenniejsze i najciekawsze przykłady drewnianej architektury sakralnej i świeckiej Górnego Śląska. Wyjątkowość skansenu drzemie w zabytkowych obiektach, których większość to budynki z oryginalnych materiałów, które wymagają specjalistycznych zabiegów konserwatorskich.

Mając na uwadze wartość historyczną i etnograficzną budynków, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej aplikuje o kolejne środki na konserwację następnych obiektów.