Zapraszamy do obejrzenia filmu

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentującego prace konserwatorskie dachu osiemnastowiecznej stodoły z Kryr położonej w naszym skansenie. Realizacja projektu pn. „Stodoła ośmioboczna z Kryr jako miejsce zachowania lokalnej tradycji i kultury”, Która obejmowała min. prace konserwatorskie dachu i karawanu, wymiana oświetlenia stodoły, zrealizowania filmu czy zorganizowanie naukowej konferencji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.