Poszukiwany pracownik obs艂ugi ruchu turystycznego

馃摙馃摙馃摙Poszukiwany pracownik obs艂ugi ruchu turystycznego.
Miejsce pracy:
鈿笍Wyspa z Herbaciarni膮
Wymagania zwi膮zane ze stanowiskiem:
1)Wymagania niezb臋dne - konieczne do podj臋cia pracy na stanowisku:
- bardzo dobra znajomo艣膰 j臋zyka polskiego,
- uko艅czony 18 rok 偶ycia i pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
2) Wymagania dodatkowe - pozosta艂e wymagania, pozwalaj膮ce na optymalne wykonanie zada艅 na stanowisku:
- predyspozycje osobowo艣ciowe: dyspozycyjno艣膰, komunikatywno艣膰, odpowiedzialno艣膰 i obowi膮zkowo艣膰 przy realizacji zada艅,
- obs艂uga kasy fiskalnej,
3) Wymagane dokumenty:
- CV,
- kserokopia potwierdzaj膮ca kwalifikacje zawodowe w przypadku posiadania,
-Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4) Pozosta艂e informacje:
- dokumenty przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 oraz dokumenty, które wp艂yn膮 do spó艂ki niekompletne lub po okre艣lonym terminie sk艂adania dokumentów nie b臋d膮 rozpatrywane,
- dokumenty przedstawione w naborze nie b臋d膮 zwracane,
- post臋powanie konkursowe obejmuje analiz臋 z艂o偶onych dokumentów oraz rozmow臋 kwalifikacyjn膮 z kandydatem,
- osoby, które spe艂ni膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze oraz zakwalifikuj膮 si臋 do dalszego post臋powania, zostan膮 poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮
Mile widziane do艣wiadczenie w obs艂udze ruchu turystycznego 馃檪
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy艂a膰 na adres mailowy: sekretariat@pszczyna.info.pl