⚒️ Rozpoczęły się prace konserwatorskie XIX- wiecznej bramki z kościoła z Golasowic

⚒️ Rozpoczęły się prace konserwatorskie XIX- wiecznej bramki z kościoła z Golasowic, polegające na wymianie pokrycia dachowego
📢 Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej pozyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu Powiat Pszczyński w wysokości 8 000 zł
❗Zabytkowa wiata bramna pochodzi sprzed nieistniejącego już kościoła drewnianego w Golasowicach, który doszczętnie spłonął w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Wiata prowadziła na przykościelny cmentarz, jako jedyna ocalała z pożaru. We wnętrzu wyryto napis " Remont kościoła przep. 1938 przez Koniecznego LXKM cieśli".
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa ślaskiego w 1976 roku.