Vozovna z Miedźnej z 19. století

Postavená na obdélníkovém půdorysu s rozměry 10,70 m x 7,25 m a usazená na rohových základech. Dělí se na dvě části: vlastní vozovnu a malou dílnu se samostatným vchodem a bočním podloubím. Je to hospodářská budova se širokým průčelím, sedlovou střechou a dvěma vjezdy, oddělenými sloupem. Příklad roubené hambalkové konstrukce ze dřeva na stěny z rozpůlených kmenů spojovaných v rozích přeplátováním.

Vozovna z Miedźnej představuje typické budovy vyskytující se v pásmu obcí Międzyrzecze – Miedźna – Grzawa. Vozovny tohoto typu mají zajímavé konstrukční řešení nenacházející obdobu ve stavebnictví tohoto regionu. Uvnitř byly shromážděny zemědělské stroje a v přiléhající světnici řemeslnické nástroje, např. stopařské a hoblovací stoly, ševcovský šicí stroj a hrnčířský kruh.