Vozovna z Warszowic z 19. století

Budova s úzkým průčelím a vraty ve štítové stěně. Vozovna je postavena na obdélníkovém půdorysu s rozměry 7,50 x 5,20 m. Střecha s krokevní-hambálkovou soustavou a velkým přesahem vpředu, který sloužil jako zastřešení pro údržbové práce na vozech a zemědělské technice. Stáří budovy není známo, ale lze předpokládat, že vznikla ve druhé polovině 19. století. Objekt patřil repatriantovi z východu, který jej získal od mocenských orgánů Warszowic v rámci tzv. majetku vysídlených Němců.