Pożegnanie zimy w skansenie. Tradycje i zwyczaje związane z topieniem marzanny.

🌞🌸🌿 Zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne na warsztaty.
Pożegnanie zimy w skansenie. Tradycje i zwyczaje związane z topieniem marzanny. 🌸🌿🌞