Rekonstrukcja młyna wodnego

 

Rekonstrukcja młyna wodnego z XIX wieku wykonana na podstawie projektu inżynierów Józefa Mizgały z Gliwic i Czesława Witańskiego z Pszczyny. Obrót koła napędzanego wodą przekładał się bezpośrednio na obroty żaren. Koło młyńskie typu nasiębiernego (korytkowe), wprawiane w ruch przez strumień wody spadającej odgórnie.

W Pszczynie stało kilka młynów: młyn na Chuchułce; młyn górny „przy drodze, kędy się idzie do Łąki”, młyn zamkowy w mieście, młyn pod stawem górnym i młyn miejski w Jankowicach.