Historie zapsaná ve dřevě

Historia

Skanzen se nachází ve východní části historického pszczyńského parku. Na téměř dvouhektarové ploše bylo seskupeno několik objektů dřevěné architektury pszczyńského území. Nejstarší dřevěnou památkou je statková sýpka z Czechowic (rok 1784). Skutečnou atrakcí je také osmihranná stodola z Kryr (18. stol.), chalupa z Grzawy (rok 1831), kovárna z Goczałkowic (19. stol.) a vodní mlýn z Bojszów, v němž se dnes nacházejí expoziční sály. Skanzen má vysokou kulturní, historickou a etnografickou hodnotu. Řadí se k jedinečným turistickým atrakcím Slezského vojvodství.

O historickém a turistickém významu Usedlosti pszczyńské vesnice svědčí skutečnost, že je součástí Stezky dřevěné architektury ustanovené Maršálkovským úřadem, která spojuje nejvzácnější a nejzajímavější příklady sakrální a světské dřevěné architektury Horního Slezska. Výjimečnost skanzenu dřímá v historických staveních, z nichž většina je z originálních materiálů. V jejich interiérech bylo shromážděno mnoho původních předmětů, jsou mezi nimi mimo jiné zemědělské a řemeslnické nástroje pro všední použití, „žebřiňáky“, saně na zboží, elegantní bryčky, nábytek a zajímavé exponáty lidového umění.

Ve skanzenu se pořádají také vzdělávací workshopy, tj.: „Tajemství včel“, „Magie bylinek“ a umělecké workshopy. Zvláštní pozornost si zasluhují také folklórní akce, mj. Mały Brzym a Spotkania pod Brzymem, a také pravidelné akce, mj. Svátek včely, Stavění májky čili začátek lidového jara. Skanzen se účastní také Muzejní noci a Dnů evropského dědictví.

 

 ROZŠÍŘENÍ USEDLOSTI PSZCZYŃSKÉ VESNICE

Regionální operační program Slezského vojvodství – reálná odpověď na reálné potřeby. Název projektu: „Rozšíření skanzenu pszczyńské vesnice – rozvoj infrastruktury turistického zázemí v Pszczynie“.

Z hlediska své bohaté historie a také mnoha turistických atrakcí se Pszczyna již mnoho let těší obrovské oblibě turistů. Při pobytu ve Slezsku nelze nenavštívit Pszczynu. Kromě muzeí se největšímu zájmu těší staré město a historický park a v něm Ukázková zubří obora a skanzen – Usedlost pszczyńské vesnice.

V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Slezského vojvodství na léta 2007–2013 vznikly čtyři objekty s celkovou plochou – 552 m, užitkové plochy – 625 m, a to:

 • přízemní stravovací zařízení s využitelným podkrovím – krčma,

 • přízemní obchodní středisko s využitelným podkrovím – obchod, turistické informační centrum,

 • přízemní dřevěný altán,

 • dřevěná vstupní brána.

 

Objekty byly vybaveny zařízením pro obsluhu turistů, bylo zakoupeno počítačové zařízení, nářadí pro udržování zeleně, nábytek a kuchyňské vybavení. Celek doplňuje komplexní využití terénu s prvky malé architektury. Byl proveden nový komunikační systém se širokými zpevněnými chodníky, které spojují starou a novou část skanzenu.

Bylo také nainstalováno nové venkovní osvětlení. Aranžaci areálu doplňuje mlýnské kolo se zařízením pro mletí obilí podle vzoru technických řešení z osmnáctého století, celek je vyroben ze dřeva, a rybník s přístavištěm vycházejícím z altánu.

Celková plocha parcel, které jsou předmětem projektu, činí 1,6130 ha. Účelem projektu je dodat skanzenu nové turistické funkce, zejména v oblasti zlepšení kvality turistické infrastruktury Pszczyny – Perly kněžny Daisy.

 

NÁZEV FONDU:
Evropský fond pro regionální rozvoj

NÁZEV PROGRAMU:
Regionální operační program Slezského vojvodství na léta 2007–2013

NÁZEV AKTIVITY:
Aktivita 3.1 „Infrastruktura turistického zázemí – veřejné subjekty“

INVESTOR/ŽADATEL:
Gmina Pszczyna

HODNOTA PROJEKTU (PLN):
3 358 122,73 zł

HODNOTA DOTACE (PLN):
2 772 481,31 zł

 

MAPA SKANZENU

 1. Turistické informační centrum, pokladna, obchod se suvenýry

 2. Vodní mlýn

 3. Vodní mlýn z Bojszów, 19. stol.

 4. Statková sýpka z Czechowic-Dziedzic
 5. Vozovna z Warszowic

 6. Vozovna z Miedźnej, 19. stol.

 7. Novogotická sloupová kaple z Poręby

 8. Maštal z Wisły Wielkiej, rok 1799

 9. Stodůlka z Kobielic, rok 1811

 10. Obytná chalupa z Grzawy, rok 1831

 11. Seník z Frýdku

 12. Zastřešená brána, 19. stol.

 13. Sýpka z Rudołtowic-Dębiny, 18. stol.

 14. Studna z Łąki

 15. Stodola z Kryr, 18. stol.

 16. Větrný mlýn ze Zebrzydowic, rok 1904

 17. Včelín

 18. Kovárna z Goczałkowic, 19. stol.

 19. Obory se zvířaty

 20. Altán s přístavištěm

 21. Socha vodníka

 22. Krčma