Wiata bramna z Golasowic z XIX wieku

Pochodzi sprzed nieistniejącego już kościoła drewnianego w Golasowicach, który doszczętnie spłonął w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Wiata prowadziła na przykościelny cmentarz, jako jedyna ocalała z pożaru. Na wewnętrznej stronie wyryto napis "Remont kościoła przep. 1938 przez Koniecznego LXKM cieśli".

Przykład konstrukcji słupowej o wymiarach 2,90 x 2,90 m. Dach namiotowy kryty gontem.

Obiekt wpisany w dniu 15 lipca 1976 r. do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem: A-1219/76.